Table of Contents

Obálka; Obsah; Úvod; Předmluva; 1 Historie a současnost plastické chirurgie ; 1.1 Historie a vývoj plastické chirurgie ; 1.2 Vývoj plastické chirurgie v Československu; 1.3 Mezinárodní společnosti plastické chirurgie; Obecná část; 2 Základní výkony v plastické chirurgii; 2.1 Zásady fyziologického operování ; 2.2 Rány.
poranění; 2.2.1 Hojení ran; 2.2.2 Všeobecné principy ošetření ran; 2.2.3 Typy ran a jejich léčba; 2.3 Transplantace; 2.3.1 Kožní transplantace; 2.3.2 Transplantace jiných tkání; 2.3.3 Aloplastiky; 2.4 Laloky; 2.4.1 Dělení laloků ; 2.4.2 Typy laloků; 2.5 Mikrochirurgie. 13.1 Klasifikace popálenin13.2 První pomoc u popálenin; 13.3 Popáleninový šok; 13.4 Chirurgická léčba popálenin; 13.5 Trvalé a dočasné kožní náhrady; 14 Poranění elektrickým proudem, omrzliny, poleptání, radiační poškození; 14.1 Poranění elektrickým proudem; 14.2 Chladové trauma.
omrzliny a podchlazení; 14.3 Poleptání a celkové intoxikace; 14.4 Radiační poškození a nemoc z ozáření; 15 Kosmetické vady; 15.1 Bezpečnost pacientů v estetické medicíně; 15.2 Kosmetické vady obličeje; 15.3 Kosmetické vady prsů; 15.4 Kosmetické vady nosu; 15.5 Kosmetické vady stěny břišní 15.6 Korektivní operace po masivní redukci hmotnosti.
postbariatrická chirurgie. 2.5.1 Vybavení pro mikroneurovaskulární chirurgii2.5.2 Technika mikroneurovaskulární chirurgie; 2.6 Využití endoskopie v plastické chirurgii; Speciální část; 3 Kožní léze; 3.1 Pigmentové névy, prekancerózy na kůži; 3.2 Maligní melanom; 3.3 Nemelanomové zhoubné novotvary kůže; 3.4 Vaskulární anomálie a jiné vrozené nádory; 3.5 Jizvy; 4 Vrozené a získané vady obličeje; 4.1 Obličejové rozštěpy; 4.2 Kraniosynostózy a kraniofaciální syndromy; 4.3 Vrozené a získané vady boltce, ptóza víček ; 4.4 Paréza n. facialis ; 4.5 Poranění obličeje.
zásady ošetření 4.6 Rekonstrukce rozsáhlých defektů obličeje4.7 Vrozené a získané deformity v oblasti krku; 5 Vrozené a získané vady trupu; 5.1 Vrozené a získané vady hrudní stěny; 5.2 Vrozené a získané vady břišní stěny; 5.3 Vrozené a vývojové vady prsů; 6 Onemocnění prsní žlázy a rekonstrukce prsu po mastektomii; 6.1 Onemocnění ženského prsu; 6.2 Chirurgická léčba karcinomu prsu; 6.3 Rekonstrukce prsu po mastektomii; 7 Vrozené a získané vady horní končetiny; 7.1 Mezinárodní klasifikace vrozených vad horní končetiny; 7.2 Vrozené vady horní končetiny; 7.3 Získané vady horní končetiny. 7.4 Dupuytrenova nemoc a Volkmanova kontraktura7.5 Základy ošetření poranění horní končetiny; 7.6 Amputační poranění v oblasti horní končetiny a replantace; 7.7 Rekonstrukce defektů na horní končetině; 7.8 Rekonstrukce úchopové funkce ruky; 7.9 Rehabilitace ruky; 8 Vrozené a získané vady dolní končetiny; 8.1 Vrozené vady dolní kočetiny; 8.2 Defekty dolní končetiny; 8.3 Lymfedém; 9 Vrozené a získané vady genitálu; 9.1 Vrozené a získané vady zevního genitálu; 9.2 Transsexualismus ; 10 Transplantace kompozitních tkání v rekonstrukční chirurgii; 11 Fatgrafting; 12 Dekubity; 13 Popáleniny.