Table of Contents

Obálka; OBSAH; Předmluva; Úvod; OBECNÁ ČÁST; 1 Klinická medicína; 1.1 Klinická medicína, její vymezení a současné postavení. Medicína a zdravotnictví. Specializace v medicíně; 1.2 Medicínská (zdravotnická) terminologie; 1.3 Klinická věda. Medicína založená na důkazech; 1.4 Zdraví a nemoc, pacient jako subjekt a objekt zdravotní péče; 1.5 Příčiny a průběh nemocí. Klasifikace v klinické medicíně; 1.6 Symptomatologie, klinicky významné symptomy a syndromy; 1.7 Technika a technologie v medicíně; 2 Diagnostika v klinické medicíně; 2.1 Anamnéza aneb umění rozhovoru 2.2 Somatické (fyzikální) vyšetření2.3 Vyšetřovací (diagnostické) metody; 2.3.1 Výsledky vyšetření.
jak vznikají a jak jim rozumět; 2.3.2 Laboratorní diagnostika; 2.3.3 Zobrazovací metody; 2.3.4 Další diagnostické metody a postupy; 3 Intervence v klinické medicíně; 3.1 Prevence; 3.2 Terapie, péče a jejich vztah; 3.3 Poskytování zdravotní péče; 3.3.1 Primární péče; 3.3.2 Specializovaná zdravotní péče; 3.3.3 Struktura zdravotnických zařízení; 3.4 Týmová a mezioborová spolupráce. Zdravotnický tým; 4 Informace ve zdravotnictví; 4.1 Zdravotnická dokumentace; 4.2 Informační systémy v medicíně 4.3 Vědecké a odborné informace v klinické medicíně a zdravotnictví5 Klinická medicína a společnost; 5.1 Ekonomické aspekty poskytování zdravotní péče; 5.2 Metody hodnocení poskytované klinické péče. Posuzování kvality; 5.3 Některé etické problémy současné klinické medicíny; SPECIÁLNÍ ČÁST; 6 Kardiologie; 7 Onemocnění cév; 8 Pneumologie; 9 Hematologie; 10 Gastroenterologie a hepatologie; 11 Nefrologie; 12 Endokrinologie; 13 Diabetologie; 14 Obezita a metabolický syndrom; 15 Metabolické osteopatie; 16 Revmatologie; Seznam užitých a často užívaných zkratek; Doporučená literatura; Přílohy Příloha 1 Funkční klasifikace CCSPříloha 2 Funkční klasifikace NYHA; Příloha 3 Základní léčebné postupy; Příloha 4 Některé léčebné výkony; Příloha 5 Klasifikace chronického selhávání ledvin dle glomerulární filtrace (GF).
nová klasifikace z r. 2013