Table of Contents

Obálka; Obsah; Předmluva; Úvod; 1. Praktický lékař pro děti a dorost; 2. Růst a vývoj dítěte; 2.1 Fetální vývoj; 2.2 Novorozenec; 2.3 Kojenecké období; 2.3.1 Druhý a třetí měsíc života; 2.3.2 Čtvrtý až šestý měsíc života; 2.3.3 Sedmý až dvanáctý měsíc života; 2.4 Batolivé období (druhý a třetí rok života); 2.5 Předškolní období; 2.6 Školní věk; 2.6.1 Mladší školní věk; 2.6.2 Starší školní věk; 3. Výživa dítěte; 3.1 Potřeba tekutin, energie, živin a mikronutrientů; 3.1.1 Voda; 3.1.2 Energie; 3.1.3 Bílkoviny; 3.1.4 Tuky; 3.1.5 Sacharidy; 3.1.6 Vláknina; 3.1.7 Minerály; 3.1.8 Vitaminy 3.2 Výživa kojence3.2.1 Přirozená výživa; 3.2.2 Náhradní mléčná výživa; 3.2.3 Nemléčné příkrmy; 3.3 Výživa dětí starších jednoho roku; 4. Dědičná onemocnění a vrozené vývojové vady; 4.1 Genetika jako obor medicíny; 4.2 Podstata patologických genetických stavů; 4.3 Základní typy dědičnosti; 4.3.1 Monogenní (mendelovská) dědičnost; 4.3.2 Multifaktoriální (polygenní) dědičnost; 4.3.3 Chromosomálně podmíněné choroby; 4.4 Nedědičné příčiny vrozených vad - teratogenní vlivy v graviditě; 4.5 Základy genetického poradenství; 4.5.1 Prekoncepční péče a péče o těhotné 4.5.2 Indikace ke genetickému poradenství5. Vrozené poruchy látkové přeměny; 5.1 Vrozené poruchy metabolismu aminokyselin; 5.1.1 Vrozené metabolické poruchy fenylalaninu; 5.1.2 Hereditární metabolické poruchy tyrosinu; 5.1.3 Získané formy tyrosinemie; 5.1.4 Vrozené poruchy metabolismu metioninu, homocystinu, cystationu, cysteinu a cystinu; 5.1.5 Vrozené poruchy metabolismu tryptofanu; 5.1.6 Vrozené poruchy metabolismu valinu, leucinu a izoleucinu; 5.1.7 Organické acidurie; 5.1.8 Vrozené poruchy cyklu močoviny; 5.2 Vrozené poruchy metabolismu lipidů 5.2.1 Vrozené poruchy oxidace mastných kyselin5.2.2 Poruchy metabolismu a transportu plazmatických lipoproteinů; 5.2.3 Vrozené poruchy metabolismu tkáňových lipidů; 5.3 Vrozené poruchy metabolismu glycidů; 5.3.1 Vrozené poruchy metabolismu galaktózy; 5.3.2 Vrozené poruchy látkové přeměny fruktózy; 5.3.3 Vrozené poruchy látkové přeměny glykogenu - glykogenózy; 5.3.4 Vrozené poruchy metabolismu mukopolysacharidů; 5.4 Vrozené poruchy metabolismu purinů a pyrimidinů; 5.5 Vrozené poruchy metabolismu hemu; 5.5.1 Vrozená erytropoetická porfyrie; 5.5.2 Tři jaterní porfyrie 5.5.3 Porfyria cutanea tarda6. Intenzivní péče v pediatrii; 6.1 Nejčastější příčiny poruch dýchání; 6.1.1 Subglotická laryngitida; 6.1.2 Akutní epiglotitida (laryngitis supraglottica); 6.1.3 Aspirace cizího tělesa; 6.1.4 Akutní bronchiolitida; 6.1.5 Bronchiální astma; 6.1.6 Patologické pleurální kolekce; 6.1.7 Plicní postižení při tonutí; 6.1.8 Syndrom akutní dechové tísně; 6.2 Bezvědomí a křeče; 6.3 Intoxikace; 6.4 Popáleniny; 6.5 Šok; 6.5.1 Hypovolemický šok; 6.5.2 Kardiogenní šok; 6.5.3 Distribuční šok; 6.6 Terapie tekutinami; 6.6.1 Parenterální rehydratace; 6.6.2 Objemová resuscitace