Table of Contents

Obsah; Mosty; Předmluva (S. Býma); Úvod (M. Emmerová); 1. Role a význam praktických lékařů v systému primární péče ; 2. Role a význam lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení ; 3. Spolupráce lékařské posudkové služby a zdravotnických zařízení ; 4. Posuzování zdravotního stavu pro účely systému sociálního zabezpečení ; 4.1 Posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění; 4.2 Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti pro účely důchodového pojištění 4.3 Posuzování zdravotního stavu pro účely úrazového pojištění zaměstnanců lékařskou posudkovou službou od ledna 20134.4 Posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory; 4.5 Posuzování zdravotního stavu pro účely dávek osobám se zdravotním postižením; 4.6 Posuzování zdravotního stavu pro účely sociálních služeb; 4.7 Posuzování zdravotního stavu pro účely pomoci v hmotné nouzi ; 4.8 Posuzování pro účely sociálně-právní ochrany dětí ; 5. Právní charakter posudku orgánu lékařské posudkové služby ; 6. Posudková péče praktických lékařů 6.1 Posudková péče všeobecných praktických lékařů 6.2 Zvláštní aspekty posudkové péče v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost ; 7. Vzdělávání lékařů; 7.1 Vzdělávání praktických lékařů; 7.1.1 Všeobecné praktické lékařství.
vzdělávací program ; 7.1.2 Praktické lékařství pro děti a dorost.
vzdělávací program; 7.2 Vzdělávání posudkových lékařů; 8. Etické otázky činnosti praktických a posudkových lékařů ; 8.1 Etické aspekty činnosti praktických lékařů; 8.2 Etické aspekty činnosti posudkových lékařů ; Doslov (J. Mareš); Literatura; Přílohy. Vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, ve znění pozdějších předpisůVyhláška č. 277/2004 Sb., ze dne 26. dubna 2004, o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se; Použité zkratky ; Rejstřík; Souhrn; Summary. Monografie vznikla za spolupráce praktických a posudkových lékaru a temto odbornostem je také zejména urcena. Poznatky a informace zde uvedené však predstavují užitecnou pomucku pro cinnost i dalších lékaru, zdravotníku a odborníku pusobících v sociálním zabezpecení. Publikace podává souhrnné informace o základních pojmech oboru praktické a posudkové lékarství a o základních pojmech z oblasti sociálního zabezpecení, se kterými se lékari pracující v primární péci a lékari pracující v systému sociálního zabezpecení setkávají pri své každodenní cinnosti. Kniha tak prináší aktuální informace nezby.