Table of Contents

1. Saatteeksi.
2. Asiahakemisto.
3. Tausta ja yleiset perusteet.
4. Verotuksen suhde kirjanpitoon.
5. Eri yritysmuotojen verotusasema.
6. Elinkeinoverolain soveltamisala.
7. Tulon veronalaisuus.
8. Menon vähennyskelpoisuus.
9. Korkojen vähentäminen.
10. Jaksottamisen yleissäännöt. Hankintameno.
11. Rahoitusomaisuus. Sijoitusomaisuus ym.
12. Vaihto-omaisuus.
13. Käyttöomaisuus: koneet, kalusto ym.
14. Käyttöomaisuus: rakennukset, osakkeet ym.
15. Varaukset.
16. Omaisuuslajisiirrot. Yksityiskäyttö ym.
17. Osingot.
18. Konserniverotus.
19. Yritysmuodon muutos.
21. Yritysjärjestelyt. Sulautuminen.
22. Jakautuminen. Liiketoimintasiirto. Osakevaihto.
23. Tappiontasaus.
24. Veronhuojennukset.
25. Veron kiertäminen.
26. Peitelty osingonjako.
27. Siirtohinnoittelu.
28. Ilmoittamisvelvollisuus. Verotusmenettely.
29. Arvioverotus.
30. Verotuksen oikaisu.
31. Varallisuusverotus.
32. Sukupolvenvaihdos.
33. Yrityksen myynti ja lopettaminen.
34. Verosuunnittelu.
35. Ennakkotieto. Ennakkoratkaisu.
36. Muutoksenhaku.
37. Kiinteistövero.
38. Väliyhtiöt.
39. Ohjeet.