Table of Contents

1. Yritystalouden kokonaisuus.
2. Miten yrityksen taloutta kuvataan?.
3. Miten menestystä mitataan?.
4. Miten tulokseen vaikutetaan?.
Miten tulevaisuutta suunnitellaan?.
6. Yhteenveto.