Table of Contents

Yritystalouden kokonaisuus.
Miten yrityksen taloutta kuvataan?.
Miten yrityksen menestystä mitataan?.
Miten yrityksen tulokseen vaikutetaan?.
Miten yrityksen tulevaisuutta suunnitellaan?.
Miten kunnan taloutta kuvataan ja menestystä mitataan?.
Yhteenveto.
Termejä ja määritelmiä.
Lähteet.
Liite: ROCE-simulaatiot.
Asiahakemisto.