Table of Contents

1. Viestinnän merkitys yritystoiminnassa.
2. Markkinointi ja viestintä.
3. Markkinointiviestinnän suunnittelu.
4. Markkinointiviestinnän osa-alueet ja keinot.
5. Yritysviestintä.
6. Sisäinen viestintä.
7. Verkko- ja mobiiliviestintä.
8. Markkinointiviestinnän integrointi.
9. Yritysesimerkit. Yrityksen markkinointiviestintä on käytännöllinen ja ongelmien ratkaisuun keskittyvä perusteos. Markkinointiviestintää tarkastellaan sekä osana markkinointia että osana kokonaisvaltaista yritysviestintää. Verkkoviestintä, mobiiliviestintä, mainonta, tapahtumat, myyntityö, asiakaspalvelu ja tiedottaminen on koottu tiiviiksi ja kattavaksi viestinnän kokonaisuudeksi, josta ammattilainen löytää virikkeitä ja hyviksi todettuja ratkaisuja ongelmiin. Tuoreet esimerkit, uudet ideat ja nuorekas lähestymistapa avaavat uusia mahdollisuuksia paitsi alan ammattilaisille myös opiskelijoille.