Table of Contents

Osa I Arvonmäärityksen viitekehykset.
Johdanto.
Yrityksen arvon määritelmät eli arvonmäärityksen kohteet.
Arvon perustat eli standardit ja premissit.
Arvonmäärityksen lähestymistavat.
Osa II Arvonmäärityksen menetelmät ja niiden soveltaminen.
Arvonmääritysmenetelmien välinen yhteys.
Oma markkinahinta markkina-arvomenetelmänä.
Markkina-arvomenetelmä: verrokkiyritykset ja transaktiot.
Tuottoarvomenetelmä.
Kustannusarvomenetelmät.
Osa III Arvonmäärityksen herkyysanalyysit, alennukset ja preemiot sekä esimerkki menetelmien soveltamisesta.
Sensitiivisyys- ja skenaarioanalyysit.
Alennukset ja preemiot.
Liite A: Nykyarvo, diskonttaus, yrityksen teoreettinen arvo ja niiden perusteella tehtävä sijoituspäätös.
Liite B: Arvonmäärityksen toimeksianto ja raportointi.
Liite C: IVS - kansainväliset arvonmääritysstandardit.
Liite D: Tilinpäätöksen oikaisut yrityksen arvonmäärityksessä.
Liite E: Kirjallisuus- ja datalähteet.