Table of Contents

Abstract: How to apply environmental law to wind-power plant construction : working group report. Sammandrag: Tillämpning av miljölagstiftningen på byggandet av vindkraftverk : arbetsgruppsbetänkande.