Table of Contents

Ympäristöarvioinnin käsitteellinen ja historiallinen tausta.
Ympäristöarviointi oikeudellisena ohjauskeinona.
Ympäristöarvioinnin käynnistymiskynnys.
Ympäristöarvioinnin muotovaatimukset.
Ympäristöarvioinnin sisältövaatimukset.
Ympäristöarvioinnin tulosten huomioon ottaminen.
Ympäristöarvioinnin ohjausvaikutuksen varmistaminen.
Lopuksi.