Table of Contents

Miten tukea opiskelijan työelämäorientaatiota opintojen aikana? - Pedagogisia malleja kehittämässä ja tutkimassa / Penttinen Leena, Terhi Skaniakos, Kaisa Karhu, Jaana O. Liimatainen & Pauliina Keskinarkaus.
"Kiva, kun joku on kiinnostunut siitä mitä mä teen ja miten mulla menee." - Työkaluja ja vinkkejä sujuvan opintojen aloituksen tueksi / Teija Palonen & Jaana Markkanen.
Omaopettajatoiminta tiedeyhteisöön integroitumisen, opiskeluun ja oppimiseen sitoutumisen sekä asiantuntijaksi kasvun tukena / Kaisa Karhu, Anita Perttunen & Terhi Skaniakos.
"Hyvä fiilis, että mahdollisuuksia on" - kasvatustieteen työelämäopintoja kehittämässä / Kaisa Karhu, Anita Perttunen & Tiina Kemppainen.
Uratietoinen opintopolku - välineenä kolmiportainen RSG (Ready-Study-Go) -ryhmäohjausmalli / Anita Perttunen, Kaisa Karhu & Jaana O. Liimatainen.
Terveystieteiden opettajakoulutuksen asiantuntijuus osana opettajaksi kasvun vuoropuhelua / Arja Piirainen & Tuulikki Sjögren.
Työelämäkurssilta eväitä oman asiantuntijuuden kehittämiseen / Leena Penttinen, Marja Leena Böök, Helena Lonkila, Hanna Pirinen & Riina Virkkunen.
Verkkosovellus uraryhmästä / Pauliina Keskinarkaus & Jaana O. Liimatainen.
Osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen - työvälineenä portfolio / Pauliina Keskinarkaus & Jaana O. Liimatainen.
Osaamista opintojen ohessa / Leena Penttinen, Anne Virtanen, Hanna Ahola & Tapio Anttonen.