Table of Contents

Johdanto / Arto Lindholm & Jyrki Simovaara & Timo Cantell.
Sosiologisia tulkintoja kulttuurin yleisöistä / Timo Cantell & Arto Lindholm.
Kulttuurin kulutus Suomessa / Arto Lindholm.
Ei-kävijyystutkimukset / Arto Lindholm.
Yleisötutkimuksen menetelmät / Arto Lindholm & Timo Cantell.
Docpoint-festivaalin markkinointitutkimus opinnäytetyönä / Helena Mielonen.
Opinnäytetyössä menestymisen edellytykset / Arto Lindholm & Jyrki Simovaara.