Table of Contents

Johdanto.
Yhtiön olemus, tarkoitus ja toimintaympäristö.
Osakeyhtiölain yleiset periaatteet.
Yhtiön johdon yleinen lojaliteettivelvollisuus.
Yhtiön etu eri liiketoimintapäätöksissä ja -toimissa.
Yhteenveto.