Table of Contents

Esipuhe - Sikäli merkitsen kuin minut kuullaan.
Förord - Jag blir hörd, alltså har jag betydelse / Kaarlo Kalliala.
Viisi vuosikymmentä apua hätääntyneelle / Helena Ojanperä-Samulin.
Församlingarnas samtalstjänst 50 år / Maj Tuomela.
Sidoksissa toisiin - elämää yhteisyyden ja yksilöllisyyden välillä / Kaisa Ketokivi.
Auttava vuorovaikutus / Raili Heikinheimo.
Yksinäisyys - ja kuinka taistella sitä vastaan? / Henrietta Grönlund.
Teodikeasta tunnustamiseen: hauraus ja haavoittuvuus näkökulmina kärsimykseen / Marja-Liisa Honkasalo.
Miten välittää toivoa sielunhoidossa? / Jussi Koivisto Suomen ensimmäinen auttava puhelin, kirkon Palveleva puhelin täyttää 50 vuotta syksyllä 2014. Osana merkkivuotta julkaistaan tämä juhlakirja. Kirjan nimi Yhteys toiseen ihmiseen - Kontakt med en annan människa on Palvelevan puhelimen tunnuslause vuodesta 2007 alkaen. Juhlakirja koostuu rovasti Helena Ojanperä-Samulinin laatimasta Palvelevan puhelimen historiikista, VTT Maj Tuomelan laatimasta Samtalstjänstin historiikista, sekä juhlavuoden teemoista, yksinäisyys, kärsimys ja toivo, ja puhelinauttamisen perusteista pyydetyistä asiantuntijakirjoituksista. Esipuheen on kirjoittanut piispa Kaarlo Kalliala. Muut kirjoittajat ovat VTT Kaisa Ketokivi, rovasti Raili Heikinheimo, TT Henrietta Grönlund, LKT Marja-Liisa Honkasalo ja TT Jussi Koivisto. Toivomme kirjan palvelevan laajalti kirkon puhelin- ja verkkoauttamisesta kiinnostuneita. Ennen kaikkea toivomme, että kirjasta on hyötyä ja iloa päivystystyöhön.