Table of Contents

1. Johdanto.
2. Yhteistoimintalain keskeinen sisältö tiivistetysti.
3. Yleiset säännökset.
4. Yhteistoiminnan osapuolet.
5. Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot.
6. Yrityksen yleiset suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet.
7. Sopiminen ja henkilöstön päätökset.
8. Yhteistoimintamenettely pienemmissä yritystoiminnan muutostilanteissa.
9. Tiedottamisvelvoitteet liikkeen luovutuksen, sulautumisen ja jakautumisen yhteydessä.
10. Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä.
11. Erinäiset säännökset.
12. Konserniyhteistyö eli yhteistoiminta yritysryhmissä.
13. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset.