Table of Contents

Johdanto.
Soveltamisala.
Yhteistoiminnan osapuolet.
Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot.
Ulkopuolinen työvoima.
Yrityksen yleiset suunnitelmat ja periaatteet.
Sopiminen ja henkilöstön päätökset.
Yritystoiminnan muutokset.
Liikkeen luovutus ja muut yritysjärjestelyt.
Työvoiman käytön vähentäminen.
Seuraamukset.
Erinäiset säännökset.