Table of Contents

Cooperation and individual choices on the rehabilitation path : case study of Kela's development project on rehabilitation into work. Samarbete och individuella val på rehabiliteringsvägen : fallstudie inom FPA:s projekt för utveckling av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.