Table of Contents

Social- och hälsovårdstjänsterna inom samarbetsområdena 2010. Frågor kring tillhandahållande, produktion och förvaltning i de nya servicestrukturerna. Social welfare and health care services in municipal partnership areas in 2010. Questions concerning provision, production and administration in a setting of new service structures.