Table of Contents

Osa 1: Johdatus kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan.
Tavoitteena turvallinen yhteiskunta globaalisti / Laura Yli-Vakkuri ja Vesa Kotilainen.
Haastavat, monimutkaiset kriisit tarvitsevat uudenlaisia ratkaisuja : yhdessä saamme aikaan enemmän / Anne Palm.
Suomi kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan toimijana / Roope Siirtola.
Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan ihanne ja välineet / Kalle Liesinen.
Osa 2: Yhdessä hallitsemassa kriisejä ja rakentamassa rauhaa.
Siviilikriisinhallinta.
Kriisinhallintakeskus : teoriasta käytäntöön / Jyrki Ruohomäki.
ETYJ tarkkailemassa turvallisuustilannetta Ukrainassa / Marko Kallonen.
Siviilikriisinhallintaa Afrikan sarvessa / Minna Pesu.
Kriisinhallinnan kehittämisen haasteet / Aaro Suonio.
Sotilaallinen kriisinhallinta.
Sotilaallinen kriisinhallinta osana kokonaisvaltaista kriisinhallintaa / Puolustusvoimat.
Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan kehitys sotilaallisen kriisinhallinnan kannalta tarkasteltuna / Heikki Holma.
Moniammatillisen ajattelun mahdollisuuksista / Minna Ruolanto.
Humanitaarinen apu ja kansainvälinen pelastus.
Humanitaarinen apu ja kansainvälinen pelastustoiminta : keskeinen instrumentti kun kriisi iskee / Claus Lindroos ja Veera Parko.
Humanitaarinen apu ja kansainvälinen pelastustoiminta - keskeinen instrumentti kun kriisi iskee / Pekka Reinikainen.
Katastrofityön koordinointi ja kansallisten voimavarojen nopea hyödyntäminen : ERCC kokemuksia / Johannes Vara.
Rauhanvälitys.
Rauhanvälitys Suomen ulkopolitiikan painopistealueena / Laura Lindgren.
Rauhanvälitys murroksessa: miten tulemme toimeen jatkuvan muutoksen kanssa? / Oskari Eronen.
Kehitysyhteistyö.
Kehitysyhteistyö osana kriisinhallintaa / David Korpela ja Lotta Valtonen.
Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöllä kestävää rauhaa / Outi Hakkarainen.
Voiko kehitysyhteistyöllä rakentaa rauhaa? / Anisa Doty.
Osa 3: Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan tulevaisuus.
Kuinka kokonaisvaltaista on kokonaisvaltaisuus kriisinhallinnassa? Kompleksit kriisit edellyttävät strategisia ratkaisuja / Antti Häikiö.
Historioitsijat voivat auttaa ahtaiden kertomusten ja käsitysten avaamisessa / Pertti Grönholm ja Heino Nyyssönen.
Eettisyys ja dialogitaito / Arto Mutanen.
Globaali muutos ja innovaatio kriisinhallinnassa / Maria Mekri.
Teknologian merkitys toiminnassa / Wanda Wallgren ja Antti Hartikainen.
Koulutuksen, logistiikan ja muiden tukitoimien merkitys ammattimaisessa toiminnassa / Roope Siirtola.
Hyvin valmisteltu on puoliksi tehty : nuorten ajatuksia tulevaisuuden kokonaisvaltaisesta kriisinhallinnasta / Johannes Jauhiainen, Elise Ylitalo, Ilmari Uljas, Jutta Stenholm, Roope Siirtola.
Kriisinhallinnan haasteet 2035 : Dystopioiden maailmassa tarvitaan resilienssiä / Olli Ruohomäki.
Loppusanat / Roope Siirtola ja Anne Palm. Kokonaisvaltainen kriisinhallinta on haastava, mutta tärkeä työväline vakaan ja rauhanomaisen yhteiskunnan kehityksessä. Yhdessä enemmän - kriisien hallintaa kokonaisvaltaisesti -teos esittelee Suomen osallistumista kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan sekä nostaa esiin suomalaisten asiantuntijoiden ajatuksia siviilikriisinhallinnan, sotilaallisen kriisinhallinnan, humanitaarisen avun ja kansainvälisen pelastuksen, rauhanvälityksen sekä kehitysyhteistyön parista. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti toimijoiden välinen yhteistyö sekä tulevaisuuden kannalta tärkeät mahdollisuudet, haasteet ja visiot. Nämä tekijät tulevat vaikuttamaan merkittävästi kokonaisvaltaiseen toimintaan sekä yhteiskunnan vakauteen ja turvallisuuteen niin Suomessa kuin muualla maailmassakin.