Table of Contents

1. Johdanto.
2. Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta.
3. Syrjinnän muodot.
4. Syrjinnän kielto ja oikeuttamisperusteet.
5. Mukautukset vammaisille työntekijöille.
6. Syrjinnän seuraamukset.
7. Syrjintäkanne.
8. Valvonta.
9. Tasapuolinen kohtelu.