Table of Contents

Nils Holgerssonin tarina 100 vuotta : maantiedon lukukirja kääntäjän käsissä / Paula Rossi. - Tolkning som semiosis och kommunikation / Pirjo Kukkonen. - Extra - ylimääräinen? / Irma Sorvali. - Nimen ja sen käännös / Irma Sorvali. - Läkemedlens bipacksedlars läsbarhet / Anna Nylund. - Tynnin tuolla puolen : esteettis-filologisen lyriikkakäännöksen seuraukset / Tarja Heikkilä.