Table of Contents

Puu lääketieteellisen biomateriaalin mallimateriaalina. In vivo ja in vitro kokeita luulla ja hieskoivulla (Betula pubescens Ehrh.).