Table of Contents

Luku 1. Yleiset säännökset.
Luku 2. Vuosiloman pituus.
Luku 3. Vuosilomapalkka.
Luku 4. Lomakorvaus.
Luku 5. Vuosiloman antaminen.
Luku 6. Erinäiset säännökset.
Luku 7. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset.
Luku 8. Vanhempainrahaajalta suoritettavien vuosilomakustannusten korvaaminen työnantajalle.