Table of Contents

1. Vuosilomasääntelyn taustat.
2. Lain soveltamisala.
3. Vuosiloman ansainta.
4. Vuosilomapalkka.
5. Lomakorvaus.
6. Vuosiloman antaminen.
7. Säännösten pakottavuus.
8. Laissa säädettyä pidempi vuosiloma.
9. Vuosilomakirjanpito.
10. Lain valvonta ja rangaistussäännökset.
11. Vuosilomariitojen ratkaiseminen.