Table of Contents

Johdanto.
Vuosilomalain yleiset säännökset.
Vuosiloman pituus.
Vuosilomapalkka.
Lomakorvaus.
Vuosiloman antaminen.
Erinäiset säännökset. Kirja on kattava esitys vuosilomalaista. Se opastaa selkeästi ja käytännönläheisesti vuosilomalain soveltamisessa ja antaa käytännön vinkkejä ongelmatilanteisiin. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. vuosilomalain soveltamisala, vuosiloman pituuden määräytyminen ja loman antaminen sekä vuosilomapalkan ja lomakorvauksen laskeminen. Uudistetussa painoksessa on huomioitu vuosilomalain vuonna 2013 voimaan astuvat muutokset, uusin oikeuskäytäntö ja muualla lainsäädännössä tapahtuneet muutokset.