Table of Contents

Bird monitoring of the Vuosaari harbour project year 2010. Uppföljande fågelundersökning av hamnprojektet i Nordsjö år 2010.