Table of Contents

Sammandrag: Uppföljande fågelundersökning av hamnprojektet i Nordsjö år 2007. Summary: Bird monitoring of the Vuosaari harbour project year 2007.