Table of Contents

Abstract: Significance of power line areas for grassland plants and butterflies. Sammandrag: Betydelsen av kraftledningsöppningar för ängarnas växter och fjärilar.