Table of Contents

Tiivistelmä: Suomalaisten Pyrenophora teres f. teres -isolaattien virulenssi ja sen huomioiminen taudinkestävyysjalostuksessa.