Table of Contents

1 Johdanto.
2 Virkasalaisuusrikokset virkarikosten osana.
3 Virkasalaisuusrikostunnusmerkistöjen avoimuus ja teleologinen tulkintamalli.
4 Salassapito julkisuusperiaatteen poikkeuksena.
5 Virkasalaisuusrikostunnusmerkistöjen käsitteet.
6 Virkasalaisuusrikokset yhteiskunnallisessa kontekstissa.
7 Virkasalaisuusrikostunnusmerkistöjen vertailua muihin samankaltaisiin tunnusmerkistöihin.
8 Lopuksi.