Table of Contents

I. Johdanto.
II. Peruskäsitteitä ja periaatteita.
III. Virkamiesoikeuden lähteet.
IV. Virkamiesryhmät.
V. Viran perustaminen ja lakkauttaminen ja muut virka- ja virkasuhdejärjestelyt.
VI. Virantäyttö.
VII. Virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet.
VIII. Virkaehtosopimusoikeus.
IX. Virkavastuu.
X. Virantoimituksen keskeytyminen.
XI. Virkasuhteen päättyminen.
XII. Virkamiehen oikeussuoja .