Ahlbeck, Jutta;Meurer-Bongardt, Judith;Tidigs, Julia;Österlund, Mia;Hennig, Reinhard;Hollsten, Laura;Ahlbäck, Anders;Lappalainen, Päivi;Villstrand, Nils Erik;Östman, Ann-Catrin;Palmgren, Ann-Charlotte;Bränström Öhman, Annelie;Lassén-Seger, Maria;Jonsson, Maria;Andtbacka, Ralf;Nynäs, Carina;Johnson, Anthony W;Zilliacus, Clas;Franck, Mia
-
Föreningen Granskaren
2020
9789521239854
9789521239847
RefWorks