Table of Contents

Johdanto.
Lasten institutionaaliset polut tutkimuskohteena.
Kahdeksan tarinaa.
Institutionaalisia polkuja ja suhteita.
Johtopäätökset ja pohdinta.