Table of Contents

Abstract: Assessment of water system impacts in permitting procedure. Sammandrag: Bedömning av konsekvenserna i vattendrag vid tillståndsförfarande.