Table of Contents

Abstract: Eutrophication of water in the Finnish press news. Sammandrag: Eutrofiering av vatten inom Finska press nyheterna.