Table of Contents

Interactive and comprehensive river basin management planning - a summary of the results of the project "Integrating scenario approach into the river basin management planning in the Karvianjoki river basin". Interaktiv och helhetsbetonad planering av vattenvården - sammandrag av resultaten från projektet Scenarier för Karvianjokis flodområde.