Table of Contents

The economic value of water management for Lake Vesijärvi. Vattenvårdens värde för Vesijärvi.