Table of Contents

Abstract (kuvailulehti): Taxation, financial reporting and company law. Sammandrag (kuvailulehti): Beskattning, redovisning och bolagsrätt. Tiivistelmä (kuvailulehti).