Table of Contents

Johdanto.
Verosuunnittelun rajoja koskevista keskeisistä käsitteistä ja termeistä.
Verosuunnittelun oikeudelliset rajat: miten veron kiertämiseen puututaan?.
Verosuunnittelun rajat veron kiertämistä koskevien KHO:n ratkaisujen valossa.
Verosuunnittelun oikeudelliset rajat: yleislausekkeiden soveltamisedellytykset sekä soveltamisen rajoitteet ja pidäkkeet vertailuvaltioissa.
Verosuunnittelun oikeudellisia rajoja osoittavaa erityissääntelyä Suomessa.
Siirtohinnoittelu ja sen oikaiseminen.
Aggressiivisen verosuunnittelun rajoittaminen ja veron kiertämiseen puuttuminen rajat ylittävissä tilanteissa.
EU-vero-oikeus, veron kiertäminen ja verosuunnittelun rajat.
Verotus, julkinen keskustelu ja politiikka.
Verotus ja yritysvastuu.
Verotus ja vastuullinen sijoittaminen.