Table of Contents

Sammandrag: Fångarnas skuldsättning och integrering i samhället. Summary: Indebtedness and social integration of prisoners. Tiivistelmä.