Table of Contents

Sammandrag: Organisering av och expertis inom handikappservicen : rapport om samordningen av handikapplagarna. Summary: Organisation of and expertise in disability services : report for the consolidation on disability legislation. Tiivistelmä.