Table of Contents

1. Taustaa. --2. Tutkimuksen tarkoitus, aineistot ja tutkimusmenetelmät. --3. Opiskelu väylänä työelämään. --4. Työllistyminen. --5. Työprosessit. --6. Työllistymistä ja työntekoa tukeva palvelujärjestelmä. --7. Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus työelämässä..
8. Työntekijäkansalaisuuden esteet ja edellytykset - johtopäätöksiä ja pohdintaa. Disabled young adults and working life citizenship : factors preventing and promoting inclusion. Funktionshindrade unga och arbetslivsmedborgarskap : förhinder och förutsättningar för delaktighet.