Table of Contents

Sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa kansainvälisen huumausaineyhteistyön työryhmässä on valmisteltu ehdotus valtioneuvoston periaatepäätökseksi Suomen toimintalinjaksi osallistumisessa kansainväliseen huumausainetorjuntaan. Kansainvälisen huumausaineyhteistyön työryhmään kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön (pj.) lisäksi sisäasiainministeriö (vpj.), ulkoasiainministeriö, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtioneuvoston EU-sihteeristö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tullihallitus, Fimea ja Valvira. Valmistelussa on oltu yhteistyössä Suomen Itävallan suurlähetystön kanssa. Ehdotuksen tarkoituksena on täydentää valtioneuvoston periaatepäätöstä huumausainepoliittisesta yhteistyöstä vuosille 2008-2011 kansainvälisen yhteistyön osalta. Ehdotuksen tavoitteena on yhdensuuntaistaa Suomen tukea YK:lle ja muille kansainvälisille organisaatioille ja helpottaa yksittäisiä hankkeita koskevien rahoituspäätösten valmistelua. Ehdotukseen on koottu kansainvälisen huumausainetorjunnan kannalta keskeiset kansalliset, EU:ssa ja YK:ssa sovitut linjaukset. Näitä ovat muun muassa valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepoliittisesta yhteistyöstä vuosille 2008-2011, kehityspoliittinen ohjelma vuodelta 2007, EU:n neuvoston 22.11.2004 hyväksymä Euroopan unionin huumausainestrategia vuosille 2005-2012 sekä YK:n huumausainetoimikunnan korkean tason kokouksessa maaliskuussa 2009 hyväksytty huumausainetorjunnan julkilausuma ja toimintasuunnitelma sekä Euroopan neuvoston 3.-4.11.2010 pidetyssä Pompidouryhmän ministerikokouksessa hyväksytty julkilausuma.