Table of Contents

Lyhytaikaisten sairauksien korvaukset.
Pitkittyvä sairaus ja työkyvyttömyyden ehkäisy.
Ammatillinen kuntoutus.
Vakuutusratkaisut pitkäaikaisissa sairauksissa.
Lapsipotilaan vakuutusratkaisut.
Työtapaturmapotilas vastaanotolla.
Ammattitaudit.
Liikennevahinko.
Sotilas tai asevelvollinen vastaanotolla.
Vapaa-ajan tapaturma.
Potilas- ja lääkevahingot.
Vammaispysäköinti, autoveron palautukset, liikkumisen tuet.
Haittaluokitus ja pysyvä haitta.
Muut vakuutuslajit.
Potilas eri vakuutuslajien välimaastossa.
Kliinisiä haasteita.
Vakuutuslääketieteen olemuksesta.
Vakuutusjärjestelmä sosiaaliturvan toteuttajana.
Mikä on vakuutetun oikeusturva?.
Lääkärinlausunnon merkitys.
Vakuutuslääketieteen asiantuntijuuden eettinen näkökulma.