Table of Contents

Reliability and monitoring possibilities of the Vaki-Riverwatcher fish counter in fi shways. Tillförlitligheten hos fi skräkningsapparaten Vaki och möjligheten att utnyttja räknaren för forskning i fiskleder.