Table of Contents

Abstract: Effective adult social work : from evaluation models to evaluation measures. Sammadrag: Effektivt socialt arbete med vuxna : från utvärderingsmodeller till utvärderingsinstrument.