Table of Contents

English abstract: Market entry of new medicines and cost-containment measures. Sammandrag: Introduktion av nya läkemedel och inverkan på läkemedelskostnaderna.