Table of Contents

Sovittelu konfliktinratkaisumenettelynä.
Tuomioistuinsovittelun lähtökohdat.
Sovittelija, sovittelijan avustaja ja osapuolten edustaminen.
Sovittelumenettely.
Sovinnon vahvistaminen tuomioistuinsovittelussa ja siitä valittaminen.
Lapsiasiat tuomioistuinsovittelussa.
Tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelussa tehdyn sovinnon vahvistaminen.
Sovittelun kustannukset.
Tuomioistuinten konfliktinratkaisun kehityssuuntia.