Table of Contents

Esipuhe.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen merkitys ja tavoitteet.
Asiakasmaksulaki.
Asiakasmaksuasetus.
Lähteet.
Oikeustapaushakemisto.
Asiahakemisto.